Aurora Powertrains Oy sähkömoottorikelkka

Ennakkotilaussopimuksen ehdot ja käyttöehdot

Johdanto

  1. Tämä esitilaussopimus (”Sopimus”) sisältää ehdot, jotka koskevat sähkömoottorikelkkasi (”Moottorikelkka”) ennakkotilausta Aurora Powertrains Oy:ltä (Y-tunnus: 2825151-4), Suomessa rekisteröidyltä osakeyhtiöltä (”Yhtiö”).
  2. Tämän sopimuksen ehdot tulevat voimaan vasta sen jälkeen, kun Yhtiö on vastaanottanut Moottorikelkan esitilausmaksun (”Esitilausmaksu”).

Tilausprosessi

Tämä sopimus ei muodosta myyntisopimusta. Täyttämällä tämän sopimuksen ja suorittamalla 1 000 euron (tuhannen euron) ennakkotilausmaksun et ole vielä sitoutunut Moottorikelkan ostoon, vaan varaat oikeuden tilata Moottorikelkan, joka valmistetaan Yhtiön toimesta (”Esitilaus”). Voit peruuttaa Esitilauksesi milloin tahansa.

Koska Moottorikelkka on edelleen kehitysvaiheessa, sen ominaisuudet, teknologia ja suunnittelu voivat muuttua – ja on myös mahdollista, että Moottorikelkkojen valmistusta ei aloiteta lainkaan. Näin ollen myös Yhtiöllä on oikeus peruuttaa Esitilauksesi milloin tahansa, Yhtiön yksinomaisen harkinnan mukaan.

Kun olet lähettänyt täytetyn Esitilauksesi ja valitsemasi vaihtoehdot tulevat saataville tuotantoon, Yhtiö kutsuu sinut täydentämään Moottorikelkkasi määritystä. Yhtiö paljastaa sinulle Moottorikelkkasi määrityksen ja lopullisen hinnan (euroina). Lopulliseen hintaan sisältyvät asiat, kuten lopullinen Moottorikelkkasi määritys, ostohinta, verot, logistiikkakulut (kuljetus, varastointi, pakkauskustannukset) ja muut mahdolliset maksut. Esitilausmaksu vähennetään lopullisesta hinnasta, jos myyntisopimus tehdään kuten alla kuvataan. Jos Yhtiö päättää olla valmistamatta Moottorikelkkaa ollenkaan, Yhtiön yksinomaisen harkinnan mukaan, Yhtiö palauttaa sinulle Esitilausmaksun kokonaisuudessaan. Moottorikelkat valmistetaan karkeasti ottaen Esitilauksilla tehtyjen tilausten järjestyksessä, mutta Yhtiö ei voi taata tätä.

Kun Yhtiö voi vahvistaa lopullisen tilauksesi ja suunnitella Moottorikelkan valmistusta, Yhtiö lähettää sinulle tarjouksen (”Tarjous”) myyntisopimuksesta (”Myyntisopimus”) perustuen sinun antamiisi yhteystietoihin. Sinulla on 30 päivää Tarjouksen päiväyksestä hyväksyä Myyntisopimus.

Moottorikelkan myynnin ja toimituksen ehdot määritellään yksityiskohtaisesti Myyntisopimuksessa.

Peruutus ja muutokset

Jos päätät, ettet halua tehdä Myyntisopimusta, tai jos haluat peruuttaa Esitilauksesi ennen Tarjousta, voit peruuttaa Esitilauksen lähettämällä Yhtiölle kirjallisen ilmoituksen osoitteeseen [email protected]. Tässä tapauksessa Esitilaus raukeaa, ja Esitilausmaksu palautetaan sinulle 30 kalenteripäivän kuluessa Yhtiön vastaanotettua peruutusilmoituksen käyttäen sinun Yhtiölle antamia maksutietoja.

Mikäli et hyväksy Myyntisopimusta etkä peruuta Esitilaustasi, Yhtiö säilyttää Esitilausmaksusi, kunnes Yhtiö saa peruutusilmoituksesi.

Huomaa, ettei Esitilausmaksulle makseta korkoa, riippumatta siitä, kumpi osapuoli tekee peruutuksen, lukuun ottamatta viivästyskorkoa, mikäli Yhtiö ei palauta Esitilausmaksua 30 päivän kuluessa peruutusilmoituksen vastaanottamisesta.

Yhtiö voi harkintansa mukaan siirtää tämän sopimuksen yhdelle sen liittyvistä yhtiöistä.

Yhtiö voi ehdottaa muutoksia Moottorikelkkasi Esitilauskonfiguraatioon tai peruuttaa Esitilauksesi ja palauttaa Esitilausmaksusi, mikäli Yhtiö lopettaa tuotteen, ominaisuuden tai vaihtoehdon tarjoamisen sen jälkeen, kun olet tehnyt Esitilauksen. Myyntisopimuksen tekemiseen asti voit pyytää muutoksia Moottorikelkkasi konfiguraatioon. Huomaa, että muutokset Moottorikelkan konfiguraatioon voivat johtaa hintojen nousuun, jolloin uusi Tarjous Myyntisopimuksesta tehdään.

Tietosuojakäytäntö

Yhtiön asiakastietojen tietosuojakäytäntö, voimassa olevana ajanjaksona, on nähtävissä osoitteessa https://www.aurorapowertrains.com/privacy-policy.

Maksu

Esitilauksen maksu suoritetaan täytettyäsi ja vahvistaessasi esitilauslomakkeen Yhtiön verkkosivustolla osoitteessa https://www.aurorapowertrains.com luottokortilla (hyväksyttyjen luottokorttien valinta voi olla rajoitettu) tai pankkisiirtona.

Riidanratkaisu ja sovellettava laki

Nämä ehdot ja käyttöehdot ovat Suomen lakien alaisia (lukuun ottamatta sen sääntöjä lakien valinnasta).

Kuluttajat

Kaikki tästä sopimuksesta syntyvät riidat, erimielisyydet tai vaateet, mukaan lukien sopimuksen muodostuminen, tulkinta, rikkominen tai irtisanominen, ratkaistaan Lapin käräjäoikeudessa Suomessa. Kuluttaja voi aina nostaa kanteen myös asuinpaikkansa EU:n sisällä sijaitsevassa käräjäoikeudessa. Kuluttajat voivat myös käyttää Euroopan komission hallinnoimaa ODR-alustaa riitojen ratkaisemiseksi, osoitteessa ec.europa.eu/odr. Suomalaiset kuluttajat voivat aina viitata riidan Suomen kuluttajariitalautakuntaan (katso lisää: https://www.kuluttajariita.fi/fi/ ja https://www.kkv.fi/kuluttaja-asiat/kuluttajaneuvonta/).

Yritysasiakkaat

Kaikki tästä sopimuksesta syntyvät riidat, erimielisyydet tai vaateet, tai sopimuksen rikkominen, irtisanominen tai pätevyys, voidaan lopullisesti ratkaista sovittelun kautta Suomen kauppakamarin sovittelusääntöjen mukaisesti. Sovittelutribunaali koostuu yhdestä (1) sovittelijasta. Sovittelun istuntopaikkana on Helsinki, Suomi. Sovittelumenettelyn kieli on, jos Osapuolet niin sopivat, suomi. Kuitenkin mikäli Osapuolet eivät pääse sopimukseen suomen kielen käytöstä sovittelumenettelyn kieleksi, sovittelumenettelyn kieli on englanti.

Vastuun rajoittaminen

Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa tästä sopimuksesta aiheutuneista satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista.

Vientivalvonta / Pakotteet

Moottorikelkka ja tämä sopimus voivat olla vientivalvontalakien alaisia tai ne voivat olla muuten alaisia vientiin, uudelleenvientiin tai siirtoon asetetuille pakotteille tai rajoituksille. Lisäksi yhden tai useamman valtion hallituksen / julkisen viranomaisen voi vaatia vienti- ja / tai tuontilisenssiä Moottorikelkan myyntiä ja toimitusta varten.

Ilmoitat ja vakuutat, että et ole rajoitettujen luettelossa vastaisesti soveltuvien vientivalvontalakien tai pakotteiden määräysten nojalla, ja että et ole sijainnut maassa, joka on alainen vientivalvontarajoituksille tai pakotteille.

Lopettaminen

Yhtiö ja sen liittyneet yhtiöt myyvät Moottorikelkat suoraan loppukuluttajille, ja Yhtiö voi yksipuolisesti peruuttaa minkä tahansa tilauksen, joka Yhtiön mielestä on tehty Moottorikelkan jälleenmyyntiä silmällä pitäen.